HSB bostadsrättsförening Nolby i Grums

Värmlands län

Information

HSB bostadsrättsförening Nolby i Grums hittar ni ett Värmlands län som inte är som andra län. I Värmlands län hittar ni Grums som är den kommunen där HSB bostadsrättsförening Nolby i Grums finns. I Grums så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Värmlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB bostadsrättsförening Nolby i Grums tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB bostadsrättsförening Nolby i Grums har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB bostadsrättsförening Nolby i Grums så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Grums arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Värmlands län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB bostadsrättsförening Nolby i Grums har idag 773200-1537 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Blom, Inger Margareta -Ingman, Karl Arne Erling -Sundén, Christina Ingrid Birgitta -Öström, Eivy Margareta är den som för stunden ansvarar för HSB bostadsrättsförening Nolby i Grums

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB bostadsrättsförening Nolby i Grums så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Öström, Eivy Margareta som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Blom, Inger Margareta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Ingman, Karl Arne Erling som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Ann-Sofie Alexandra som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Knekta, Inga Greta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundén, Christina Ingrid Birgitta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotWest, Kerstin Margareta som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Hans Stefan som är född 1961 och har titeln Suppleant, .